Waarom een stichting

Allereerst vinden wij het belangrijk om de voortgang van het initiatief (jaarlijks organiseren van een voetbal toernooi voor gehandicapten) te garanderen.
Om zo min mogelijk van individuen afhankelijk te zijn is er gekozen voor een bestuurssysteem met duidelijke afspraken over af- en toetreding.
Een tweede motivatie is voortgekomen uit ervaringen opgedaan tijdens het organiseren van eerdere toernooien en andere hier boven genoemde activiteiten.
Nu de organisatie is gegoten in de vorm van een stichting is het mogelijk effectiever fondsen te werven.