Missie

De stichting stelt zich ten doel een eigen bijdrage te leveren ten aanzien van het welzijn van lichamelijke en geestelijk gehandicapten.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door bovenvermelde doelgroep de voetbalsport en/of nevenactiviteiten in al zijn facetten in normale of aangepaste vorm te laten beoefenen casu quo te te laten plaatsvinden.
Wanneer blijkt dat de behoefte van de doelgroep verandert kan de doelstelling worden aangepast.
De stichting beoogt niet het behalen van winst.